Wonen volgens modern concept

Woonstichting Vooruitgang en zorgstichting ActiVite hebben met de ontwikkeling van SassemBourg een nieuwe invulling gegeven aan het concept huisvesting: wonen in een eigentijds appartement in een levendige omgeving met een divers aanbod van servicearrangementen, waardoor niemand in isolement hoeft te leven.
Woonservicecentrumwonen
In SassemBourg komen 30 woon-zorg appartementen ten behoeve van huurders die een lichte zorgvraag hebben en daarbij – daar waar nodig – bijgestaan worden door verzorgenden van ActiVite. Daarnaast komen er drie groepswoningen voor in totaal 24 bewoners. Deze kleinschalige woonvorm is bedoeld voor mensen met dementie. De drie groepwoningen zijn centraal gesitueerd in het complex en bieden per woongroep onderdak aan acht bewoners. Iedere bewoner heeft zijn eigen slaapkamer, de woonkamer en keuken worden gemeenschappelijk gebruikt. Op deze manier wordt leven als een ‘gezin’ gestimuleerd en kunnen ook mensen met dementie zo lang mogelijk een normaal mogelijk leven leiden. Verzorging van de bewoners vindt plaats door ActiVite. Van de overige appartementen worden er 18 verkocht en 43 in de sociale en vrije sector door Woonstichting Vooruitgang verhuurd. De appartementen komen in aanmerking voor (extramurale) zorgverlening.

Parkeren
Onder het complex wordt ondergronds parkeren gerealiseerd. Aan alle koopappartementen zijn een of twee parkeerplaatsen gekoppeld. Huurders van een appartement kunnen een vaste parkeerplaats huren. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen gereserveerd voor gebruik door bezoekers van de verschillende dienstverleners in het servicecentrum. Vanuit de garage zijn zowel de centrale hal als de appartementen bereikbaar.parkeer

Mochten alle parkeerplaatsen in de garage bezet zijn dan zijn er in de directe omgeving van SassemBourg voldoende parkeerplaatsen voorzien.

Urban Villa’s/Teylingervaart
Direct naast SassemBourg heeft Woonstichting Vooruitgang in de Urban Villa’s Teylingervaart in totaal 40 appartementen gerealiseerd. Alle bewoners van deze appartementen kunnen uiteindelijk ook volledig gebruik maken van het zorg- en dienstenaanbod van het hoofdgebouw en indien gewenst dezelfde service en zorg op maat vanuit het hoofdgebouw betrekken.