Visie Sassembourg

Visie SassemBourg
In de visie staat wonen centraal. Ieder mens wil graag zo lang en goed mogelijk zelfstandig wonen in een omgeving waarvoor men zelf kiest.

Onze behoeften strekken zich verder uit dan wonen alleen. Ieder mens ontwikkelt in zijn leven een bepaalde eigen behoefte aan welzijns-, gemaks- en zorgdiensten. De ontwikkeling van dit behoeftepakket is voor iedereen anders, hoewel vaak wel behoeften worden gedeeld. De grenzen tussen enerzijds wat welzijns-, zorg- en gemaksdiensten zijn, maar anderzijds ook die tussen wonen en diensten, vervagen steeds verder. SassemBourg biedt onderdak aan deze eigentijdse diversiteit aan woonwensen en voorzieningen, voor ieder wat wils!

Woonstichting Vooruitgang en ActiVite hebben vanuit hun gemeenschappelijke visie dit unieke concept gerealiseerd. Met inmiddels vele partners is woonservicecentrum SassemBourg nu dé plek in Sassenheim waar deze visie in praktijk wordt gebracht.