Duurzaamheid

SassemBourg wordt met het oog op de toekomst duurzaam gebouwd. Niet alleen is het gebouw flexibel opgezet waardoor nieuwe combinaties van ideeën altijd kunnen worden doorgevoerd. Ook is actief gezocht naar mogelijkheden om het milieu zo min mogelijk te belasten door ondermeer het energieverbruik zo laag mogelijk te houden en duurzame materialen toe te passen. Bij de realisatie van SassemBourg is daarom gekozen voor bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

•Aansluiting van appartementen en maatschappelijke bedrijfsruimten op een WKO-systeem (Warmte Koude Opslag-systeem). Het principe van een WKO-systeem is als volgt: in de zomer is er veelal sprake van een overschot aan warmte en daarmee behoefte aan koeling, terwijl er in de winter juist grote behoefte is aan warmte. Door middel van warmte- en koudeopslag in de bodem, kan de warmte van de zomer in de winter gebruikt worden en andersom kan de koude van de winter gebruikt worden in de zomer. De levering van warmte en koude vindt plaats via een warmtepomp en een warmte- en koudebron. Indien het warme water in de winterperiode onverhoopt niet de gewenste temperatuur heeft, verwarmt een aanvullend systeem (centrale HR-ketel) dit water automatisch alsnog tot de gewenste temperatuur. Het systeem realiseert een aanzienlijke reductie in de CO2-uitstoot en er wordt beperkt beroep gedaan op fossiele brandstoffen;
•Het mogelijk toepassen van PV-cellen en zonnecollectoren op het dak ten behoeve van het opwekken van energie en het verwarmen van water (aanvullend op WKO-systeem);
•Het toepassen van LED-verlichting in de openbare ruimtes;
•Het toepassen van duurzaam geproduceerd hout met een FSC-keurmerk;
•Het toepassen van hoogwaardige isolatie;
•Het scheiden van hemel- en afvalwater.