Zorggroep Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland

Zorggroep Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland

In de regio West Nederland werken ruim 120 huisartsen samen om binnen de huisartspraktijk de chronische patiënt goed te behandelen. Om dit mogelijk te maken hebben de huisartsen een eigen zorggroep opgericht waarmee zij ruim 250.000 patiënten kunnen bedienen. De zorggroep is opgericht om kwalitatief hoogwaardige Ketenzorg voor chronische patiënten te kunnen waarborgen. De zorggroep richt zich op Diabetes type II, COPD Astma en Cardio Vasculair Risico Management (CVRM).

In 2017 bieden de huisartsen, de praktijkondersteuners, de doktersassistenten in samenwerking met de apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten dagelijks aan ruim 35.000 chronische patiënten zorg die niet meer in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Zorg dicht bij huis met een goede kwaliteit is het devies van de aangesloten huisartsen.

Het bureau dat deze zorg ondersteund op het gebied van Kwaliteitsbeleid, Opleiden, Financiën, Organisatieontwikkeling, ICT en HR, is vanaf 1 december 2017 gevestigd in SassemBourg.