Trias Kinderopvang

Trias Kinderopvang biedt opvang op natuurlijke basis aan kinderen van drie maanden tot dertien jaar. Doelstelling is het bieden van een plaats waar kinderen zich veilig, thuis en geliefd voelen en waar alle aandacht aan hen wordt besteed.

Bij Trias kinderopvang staat het kind centraal en onze dienstverlening biedt ouders de kans om actief deel te nemen aan de maatschappij. Trias Kinderopvang wil graag een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving waarin kinderen en volwassenen kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. Het groene en natuurlijke karakter van Trias zal sturing geven aan de manier waarop we uitvoering geven aan onze vijf speerpunten. Het geeft basis en richting aan onze houding ten opzichte van het werk, naar elkaar, naar ouders, naar kinderen en samenwerkingspartners.

De vijf speerpunten van Trias Kinderopvang zijn:

1. Kwaliteit

2. Natuur

3. Bewegen

4. Duurzaamheid

5. Maatschappelijke betrokkenheid

In Sassembourg zal Trias dagopvang gaan aanbieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door de omgeving waarin dit kinderdagverblijf zich zal vestigen zullen we ons ook gaan richten op opvang aan kinderen die specialistische zorg nodig hebben. Zo kunnen kinderen uit één gezin, waarvan één kind wel en één kind geen specialistische hulp nodig heeft, gewoon bij elkaar in de groep.

Onze website:www.triaskinderopvangbv.nl