Huisartsenpraktijk SassemBourg

Als partner in SassemBourg kan Huisartsenpraktijk SassemBourg patiënten meerwaarde bieden. In het woon- en servicecentrum SassemBourg worden op één locatie diensten aangeboden die in elkaars verlengde liggen. Patiënten hebben daardoor onder één dak de keuze uit verschillende aanvullende specialismen. De nauwe onderlinge samenwerking tussen hulpverleners zorgt voor kennisuitwisseling en verdieping, die de cliënt ten goede komt.

Huisartsenpraktijk SassemBourg
Voor meer informatie over huisartsenpraktijk SassemBourg, bezoek onze website www.huisartsenpraktijksassembourg.nl of bel ons op telefoonnummer 0252 21 12 53.

Openingstijden
De praktijk is geopend van 8.00 tot 17.00 uur.