Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, pesten, alcohol, zakgeld, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. Het CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. In het CJG werken bestaande zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente en de scholen met elkaar samen.

De basisfuncties van een CJG zijn:

  • een plek bieden waar ouders en jongeren vragen kunnen stellen over opvoeden en opgroeien;
  • laagdrempelig advies en ondersteuning geven, zodat de gezinnen zichzelf kunnen redden;
  • jeugdigen en gezinnen met risico’s en problemen in beeld brengen;
  • op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen;
  • de zorg aan een gezin coördineren volgens het principe ‘één gezin, één plan’: als meer leden van één gezin hulp (nodig) hebben, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn;
  • aanbieden van snel passende hulp;
  • optimaal gebruik van lokale voorzieningen op het gebied van jeugdhulp.

Bij zwaardere problemen of een ingewikkelder hulpvraag nemen CJG-medewerkers een coördinerende rol op zich: ze nemen contact op met de jeugdgezondheidszorg of de jeugdzorg.