Multilijnszorg

‘stuurgroep multilijnszorg SassemBourg’

De zorg die mensen in Teylingen en de bollenstreek nodig hebben, verandert. De traditionele ‘lijnen’ en schotten in de zorg sluiten daar niet meer bij aan. De toekomst is aan nieuwe vormen van samenwerking. Woonservicecentrum SassemBourg biedt daar veel kansen toe.

Samenwerking ontstaat niet vanzelf door professionals onder een dak te plaatsen. het vereist een andere manier van denken, een andere, gezamenlijke cultuur en organisatie van samenwerking.

Om dit waar te maken hebben de samenwerkende zorgaanbieders binnen SassemBourg de Stuurgroep multilijnszorg SassemBourg opgezet. Het doel van de stuurgroep is om samenwerking aan te jagen en te ondersteunen. Onze definitie van multilijnszorg is: gezamenlijke zorg over de lijnen heen, gericht op gezondheid.

De stuurgroep multilijnszorg bestaat uit:

  • Patiënten (vertegenwoordigd door seniorenbond KBO Teylingen)
  • Vereniging SassemBourg
  • Apotheek SassemBourg
  • Huisartsenpraktijk SassenBourg
  • Podozorg Sassenheim, Fysiotherapiepraktijk Lunnemann, Chiropractie Teylingen (vertegenwoordiging van de samenwerkende zorgaanbieders binnen SassemBourg)
  • Zorggroep Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland
  • ActiVite (zorg thuis en in het woonservicecentrum)
  • Alrijne Ziekenhuis

Meer weten? Vul HIER het contactformulier in en wij nemen contact met u op.