Adviseurs-HeaderFoto

Woonstichting Vooruitgang

Ontwikkelaar

Woonstichting Vooruitgang is een corporatie met ongeveer 2.200 verhuureenheden. Het bezit bevindt zich bijna uitsluitend in de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond van de gemeente Teylingen. Het gebied heeft vooral het karakter van ruim wonen in een groene omgeving. 

Vooruitgang is een maatschappelijke ondernemer die vanuit haar sociale betrokkenheid werkt aan een duurzame en leefbare samenleving door het in de regio ontwikkelen en aanbieden van wonen en woonomgeving gerelateerde producten en diensten. Wij beschouwen de mensen die om financiële of maatschappelijke redenen niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien als de primaire doelgroep. Tegelijk richten we ons ook op de doelgroepen die bewust voor huren kiezen.

Wij willen actief zijn op het brede terrein van wonen en leven. Niet alleen door financiële middelen in te zetten, maar ook als ‘netwerker’, als ‘spin in het web’, die oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rond wonen en leven organiseert. Dat doen we bij voorkeur samen met andere partijen, als initiatiefnemer als anderen het laten afweten, of als katalysator om processen op gang te brengen of te versnellen.

Zo heeft Vooruitgang (in samenwerking met ActiVite) met de ontwikkeling van SassemBourg een nieuwe invulling gegeven aan het concept huisvesting: wonen in een mooi appartement in een levendige omgeving met een divers aanbod aan servicearrangementen.