Adviseurs-HeaderFoto

Ballast Nedam

Realisatie

Ballast Nedam werkt aan de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. De werkgebieden hebben een sterke samenhang en vormen onze leefomgeving. Ballast Nedam focust daarbinnen op integrale projecten en op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen.

Met ons werkgebied huisvesting realiseren wij gebruikskwaliteit en waardebehoud voor wonen, werken en verblijven. Hiermee doelen we op de gehele levenscyclus van fysieke gebouwen met uiteenlopende functies voor particulieren, bedrijven en overheden. Hierbij richten we ons op het flexibel maken en houden van huisvesting door middel van industrieel vervaardigde en terugneembare modulaire concepten bij gebieds- en projectonwikkeling, stedelijke herstructurering en op logistiek complexe projecten.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde. Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. www.ballast-nedam.nl