Adviseurs-HeaderFoto

Zorg

Eerstelijnszorg op maat
In SassemBourg is een compleet servicecentrum ingericht waar iedereen uit Sassenheim en omgeving terecht kan. In een prettige ambiance bieden inmiddels 26 verschillende ondernemers gevarieerde zorg. Het streven van is dat de artsen en paramedische dienstverleners hun cliënten beter kunnen bedienen, doordat zij in SassemBourg gemakkelijker kunnen samenwerken en kennis kunnen delen. Zo kunnen de verschillende zorgverleners elkaar ter plekke om advies vragen, patiënten snel naar elkaar doorverwijzen of samenwerken bij complexere behandelingen. Wordt er gebruik gemaakt van meerdere zorgverleners, dan wordt geprobeerd afspraken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Ook aanbod structurele zorg
SassemBourg biedt zorg aan iedereen: jong, oud, ziek, gezond of met een beperking. Alle zorg kan op maat in de eigen leefomgeving worden aangeboden. Is zelfstandig wonen echter niet meer mogelijk, dan zijn er ook zorgappartementen of groepswoningen in SassemBourg beschikbaar.

Disciplines in het servicecentrum zijn onder andere:

 • – huisarts
  – tandarts
  – mondhygiëniste
  – apotheek
  – logopedie
  – fysiotherapie
  – mensendieck
  – fitness
  – kinderopvang
  – diëtist
  – leefstijlcoach
  – chiropractor
  – pedicure
  – bloedprikdienst
  – geriatrische zorgverlening
  – thuishulp
  – intramurale zorg
  – kleinschalige zorg aan mensen met dementie
 • – Alrijne Ziekenhuis